Kto oferuje odkup szkód komunikacyjnych?

Kto oferuje odkup szkód komunikacyjnych?

Posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe, a także w wielu przypadkach dogodne, nie zawsze jednak spełnia pokładane w nim oczekiwania. Nieraz zdarzają się sytuacje, w których odszkodowania wypłacane w ramach takiego ubezpieczenia, w przypadku uszkodzenia auta w zdarzeniu drogowym, są zaniżane przez ubezpieczyciela. Nie trzeba się z tym jednak godzić, gdyż można sprzedać swoją szkodę. Sprawdź, komu i jak znaleźć taką ofertę.

Odkup szkód komunikacyjnych przez prywatne firmy

Osoby niezgadzające się z decyzją ubezpieczyciela co do sumy przyznanych środków mają kilka opcji. Mogą same napisać odwołanie od tej decyzji i liczyć na ponowną analizę ich sytuacji, podać ubezpieczyciela do sądu czy skorzystać z pomocy prawnika. To ostatnie generuje spore koszty, ponoszone także już na początku, na co nie każdy może sobie pozwolić. Poza tym we wszystkich tych przypadkach nie ma się pewności, że przyniosą one pożądany rezultat, czyli uda się uzyskać wyższą sumę odszkodowania.

Zupełnie inaczej jest jeśli zdecyduje się sprzedać swoją szkodę firmie odszkodowawczej. Tego rodzaju przedsiębiorstwo to podmiot, który oferuje odkup szkód komunikacyjnych na podstawie umowy cesji. Oznacza to, że poszkodowany sprzedaje firmie swoją szkodę, uzyskując od niej dodatkowe środki, określane jako dopłatę do odszkodowania i… zapomina o zdarzeniu, gdyż nie jest już stroną w sprawie. Firma sama podejmuje się działań związanych z odzyskaniem od ubezpieczyciela należnej sumy. Oczywiście niezależnie od wyniku takich działań, jej klient nie musi zwracać przyznanych mu środków, nawet jeśli przedsięwzięcie się nie powiedzie.

Jak znaleźć dobrą ofertę?

Tego rodzaju przedsiębiorstwa doskonale znają prawo i wiedzą, jakie praktyki stosują ubezpieczyciele, by wypłacać swym klientom jak najmniejsze sumy. Mają zatem środki i narzędzia do tego, by działać w pełni skutecznie. Warto przy tym zwrócić uwagę na sumy, jakie dana firma przyznaje swym klientom. Informacje na ten temat powinny być udostępnione na jej stronie internetowej.

Sprzedaj swoją szkodę!

Godzenie się na zaniżone odszkodowanie nie jest konieczne i lepiej tego nie robić gdy można uzyskać dodatkowe środki, tym bardziej że odsprzedanie swojej szkody jest legalne, szybkie i wygodne. Ustaloną kwotę dostaje się w dodatku niezwłocznie na konto.