Czy warto nawiązać współpracę z agencją celną?

Czy warto nawiązać współpracę z agencją celną?

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie bez sprowadzania z zagranicy tych towarów, jakich nie można wytworzyć w danym kraju samodzielnie albo jest to nieopłacalne. To samo dotyczy wywożenia dóbr, na jakie jest zapotrzebowanie za granicą i na sprzedaży których można zarobić. Handel między państwami, a nawet przekraczanie granic przez tabory z towarami, jest jednak objęte wieloma przepisami prawa — nie można tego robić w sposób przypadkowy i dowolny. Sprawdź, gdzie w tym wszystkim ma miejsce agencja celna i w czym może pomóc.

Na czym polega praca agencji celnej?

Wbrew temu, co uważa wiele osób, zwykle nieznających tego tematu, agencja celna nie jest bynajmniej urzędem celnym —  choć także zobowiązana jest działać w granicach określonych przez prawo celne. Jest to prywatna firma kierująca swoje usługi do wszelkich podmiotów wywożących towary za granicę czy sprowadzających je z zagranicy. Mogą to być prywatne firmy organizujące przewóz danych dóbr na własną rękę czy podmioty specjalizujące się w spedycji, czyli przewoźnicy świadczący usługi przewozu w ramach outsorcingu. Oczywiście te drugie firmy muszą orientować się w przepisach celnych i wszystkim, co dotyczy przewozu towarów. Dlaczego więc nawiązanie współpracy z agencją może im się przydać? Firma taka pełni rolę pośrednika między klientem a urzędem celnym, biorąc na siebie wszelkie kwestie związane z odprawą celną. Zdejmuje to z barków klientów agencji wiele pracy i formalności, jakich trzeba dopilnować, co jest dogodne nie tylko wtedy, gdy dany tabor przekracza wiele granic.

Korzyści z nawiązania takiej współpracy

Nawiązanie współpracy z tego rodzaju agencją, której pracownicy na co dzień zajmują się wszelkimi kwestiami związanymi z odprawami celnymi, to ogromne udogodnienie, a także pewność, że o niczym się nie zapomni. Przepisy czy taryfy celne mogą ulegać zmianie, jak choćby miało to miejsce w przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co wywołało sporo zamieszania także w kwestii przepływu towarów między tym krajem a UE. Specjaliści są na bieżąco z wszystkimi przepisami, dzięki nim można zatem zapewnić sobie szybką i bezproblemową odprawę, bez przestojów, a także, co jeszcze ważniejsze, narażania się na kary wynikające z niedopełnienia obowiązków celnych. Takie kary potrafią być zaś wysokie.