Adwokat, radca prawny – kto może reprezentować w sądzie?

Co do zasady każdy może sam reprezentować się w sądzie. Jednak często nie pozwala na to brak wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów oraz nierzadko osobiste, emocjonalne zaangażowanie w sprawę. Alternatywą dla osób zainteresowanych pomocą jest prawnik z Gdańska czy innego miasta, któremu można udzielić pełnomocnictwa. Przeczytaj artykuł na ten temat.

Adwokat albo radca prawny

Przedstawiciele tych zawodów mogą odgrywać rolę pełnomocników procesowych, czyli reprezentować klientów w postępowaniach. Adwokata czy radcę można wybrać samodzielnie lub wyznaczani są z urzędu. Są to osoby specjalizujące się w konkretnych dziedzinach prawa, a co za tym idzie – również w sprawach, jakie trafiają na wokandę. Do nich zaliczają się np. postępowania:

  • rodzinne,
  • gospodarcze,
  • cywilne,
  • pracownicze,
  • karne.

Adwokat lub radca prawny w Gdańsku czy innym mieście, podejmując się występowania w imieniu mocodawcy, zobowiązany jest do zachowania pełnej dyskrecji w zakresie powierzanych przez klienta informacji.

Kto jeszcze może zostać pełnomocnikiem?

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego katalog pełnomocników procesowych jest znacznie szerszy. Ich uprawnienia są jednak zróżnicowane. Jeśli mocodawca nie zdecyduje się na to, aby w postępowaniu cywilnym reprezentował go np. adwokat z Gdańska, może wyznaczyć kogoś ze swoich krewnych:

  • rodziców – w tym także adopcyjnych,
  • małżonka,
  • rodzeństwo,
  • dzieci – również adoptowane,
  • pozostałych zstępnych – np. wnuka, prawnuka itd.

Żadna z wymienionych osób nie musi mieć wykształcenia prawniczego. Podobnie jest także w przypadku podmiotów prawnych lub przedsiębiorców. Na swojego pełnomocnika mogą wyznaczyć m.in. pracownika. Takich przykładów jest jeszcze więcej.

Indywidualny wybór pełnomocnika

Każdy może samodzielnie wybrać pełnomocnika. Może nim zostać np. krewny, kancelaria prawna z Gdańska lub innego miasta czy radca. Trzeba mieć jednak na uwadze, że postępowanie przed sądem oznacza podejmowanie wszystkich czynności procesowych, w tym także wykonywanie działań związanych z prowadzeniem danej sprawy.